Informasjon på ett sted gjør klinikerens hverdag enklere

Tannhelseteamet var fornøyd med gode foredrag og gode foredragsholdere.
Utstillingen var flott og i en avslappet atmosfære, og vertskapet var raust og nærværende.

Veldig gode kurstema var smart satt opp med 2 parallelle heldagskurs og 2 halvdagskurs før og etter lunsj. Bildeserie og beskrivelse av kursene: Trykk på bildet.

sparegris 120x80

Fra og med 1. september i år vil det være mulig å spare i aksjer og aksjefond via en særskilt konto uten at gevinster (og tap) beskattes løpende. Gevinster kan dermed reinvesteres uten beskatning, og beskattes først når midlene tas ut av kontoen. Mye av hensikten med ordningen er å stimulere småsparere til å investere i norske selskaper på Oslo børs

ikke gjor dette paa internett cut 120x96

Dette er en start på noen råd vi gjerne gir dere, og det kommer mye mer. Nå starter sommerferien, og rådene kan være så viktige at vi distribuerer innholdet etter hvert. Dette vi trolig munne ut i en artikkel i Focus :-)

skattet tann 120x85

Regjeringen har innført tvangsmulkt ved for sen innlevering av meldinger. Skattetaten følger ivrig opp – uten nåde. Dette rammer mindre bedrifter spesielt hardt, og ministeren fra FrP virker overrasket. Den beste hjelpen vi har, kan være Skattebetalerforeningen. Vi har noen artikler…

HOD firkantlogo

I dag kan du få behandling til redusert pris av tannleger som utdanner seg til spesialister på Det odontologiske fakultetet. Dette kan være ulovlig statsstøtte, mener Helse- og Omsorgsdepartementet.

Helsetilsynet logo

Helsetilsynet mener Fylkesmannen er så presset på ressurser at det kan gå ut over borgernes rettssikkerhet. Helsetilsynet har ansvar for tilsyn med spesialisthelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten i kommunene, barnevernet og sosiale tjenester. Det er Fylkesmannen som utfører de stedlige tilsyn.

2017FTV forsiden LR 100x142

29.mai 2017: Distribusjonen gir raskere enn vi hadde regnet med denne gangen:-) Vi er litt “bakpå” med underlagsinformasjon, men jobber for at det ikke skal ta for lang tid: Informasjon sendes på nyhetsbrev, og legges ut på Tannhjulet.

hona og egget 150x84

Kliniske studier som sponses av farmasøytisk industri har trolig mer fordelaktige funn og konklusjoner enn studier som ikke sponses av farmasøytisk industri. Det viser en Cochrane-oversikt. (20170510)

tannverk 100x125

HOD fratar Helsedirektoratet ansvaret for Medisinsk utstyr. Dette kan bety at tannfyllingsmaterialer blir tatt mer på alvor med hensyn til innholdsstoffer, produksjonssted og ansvar. Det betyr mer focus på PASIENTSIKKERHET.

hacker-paa-datamaskin-200x161

Dette er “spenning i hverdagen”, og vanvittig spennende lesning. Artikkelen er fra Dansk Radio, dr.dk, og gir et innblikk i hva som skjer på verdensbasis. Helseforetak er svært utsatte, og det hellige “Norsk helsenett” er sikkert ikke noe unntak. Denne artikkelen må du lese…

suturer med naal

Risikoen for å få en sårinfeksjon etter en operativt inngrep reduseres betraktelig når man impregnerer operasjonstråden med det bakteriehemmende stoffet triklosan.

NPE focusver LOGO 150x137

NPE finansierer sin drift og utbetalinger ved at autorisert helsepersonell – og kun disse – betaler en årlig premie. Premien er obligatorisk når man tar del i behandling av pasienter. (31.3.2017)

bor og tann 150x98

Regjeringen fremmer nå lovforslaget overfor Stortinget om at ansvaret for tannhelsetjenesten overføres fra fylkeskommunene til kommunene. (4.april 2017)

veireno og tenner 150x105

Oslo kommune har lagt ut anbudsbeskrivelse på leveranse av tanntekniske arbeider. I anbudsdokumentene står det at pris vektlegges 100%: Hvordan kan det være mulig? (3.4.2017)

kjedene kommer 200x120

Nå trykker de på for å sikre seg gode praksiser, og tannlegene er nysgjerrige på om dette gir gyldne tider…
Hva er konseptet, hvem er med?

shark150x74

Telefonselgere blir mer og mer aggressive og utspekulerte. FLERE GODE RÅD ER HER

NPE focusver LOGO 150x137

I fjor fikk 175 personer erstatning etter tannlegebesøk, som ga totalt 15,6 millioner i erstatningsutbetaling

Vis passord Passord er feil

Mistet ditt passord?

Vis passord Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn